Life Trustees

 1. Mr.A. K. Jain
 2. Mr.Anil Kumar Agarwal
 3. Mr.Ajay Mittal
 4. Mr.Arun Kumar Bajaj
 5. Mr.Arun Kumar Khemka
 6. Mr.Ashok Kumar Agrawal (Shyam Steel Co.)
 7. Mr.Ashok Kumar Agrawal (Navi Elec.)
 8. Mr.Bhagirath Prasad Agrawal
 9. Mr.Bharat Deora
 10. Mr.Bipin Kumar Agrawal
 11. Mr.Chandra Mohan Saraogi 
 12. Mr.Dasarath Lal Dalmia
 13. Mr.Devi Prasad Choudhary
 14. Mr.Durga Prasad Agarwal
 15. Mr.Ghanshyam Agrawal
 16. Mr.Govindlal Agrawal
 17. Mr.Gobindram Jalan
 18. Mr.Govind Ram Chanani
 19. Mr.Hanuman Gupta
 20. Mr.Ishwar Chand Agrawal
 21. Mr.Jagadish Kumar Sawarthia
 22. Mr.Jagadish Prasad Agrawal
 23. Mr.Jai Kishan Das Goyal
 24. Mr.Jai Prakash Arya
 25. Mr.Jeevan Ram Sultania
 26. Mr.Kamakhya Prasad Agrawal
 27. Mr.Krishn Kedar Tantia
 28. Mr.Lalit Chainwala
 29. Mr.Madanlal Agrawal
 30. Mr.Mahabir Prasad Agrawal
 31. Mr.Mahesh Kumar Pansari
 32. Mr.Mahaveer Chand Agrawal
 33. Mr.Mohan Lal Jindal
 34. Mr.Motilal Dengla
 35. Mr.N. B. Chamaria
 36. Mr.Narayana Gupta R.
 37. Mr.Narayana Prasad Patodia
 38. Mr.Naresh Kumar Agrawal
 39. Mr.Narottam Kejriwal
 40. Mr.Naurang Lal Sultania
 41. Mr.Niranjanlal Poddar
 42. Mr. Santhosh Kejriwal
 43. Mr.Pankaj Garg
 44. Mr.Pavan Kumar Bajaj